Thursday, February 12, 2015

ИСКАМ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН

Не съм съгласен членовете на Управителния съвет на дружество Профон да обслужват единствено интереса на Саня Армутлиева и този на няколко лицензианти, ощетявайки всички останали членове и нечленове, както български така и чуждестранни музиканти и независими продуценти.

Не съм съгласен дружеството да задържа 17 милиона лева - пари полагащи се на правоносителите. 

Не желая дружеството да бави изплащането на нашите възнаграждения с няколко години докато лицензиантите на чуждестранни репертоари източват възнагражденията си в аванс. 

Не съм съгласен с колективната безотговорност на Управителния съвет по отношение на загубените средства в КТБ.

Не съм съгласен издръжката на дружеството да става за сметка на българските правоносители.

Не приемам едни и същи лица да участват в управлението на 3-те организации (Профон, БМА и Музикаутор) създавайки предпоставки за разпределянето на музикалния пазар. 

Не съм съгласен лица от Управителния съвет да се възползват от положението си в дружеството и то да се превръща в инструмент за налагане излъчването на едни и същи песни по всички радиостанции.

Не съм съгласен правата ми да се използват като разменна монета и да се търгуват без да получавам достойно по размер възнаграждение за това.

Не съм съгласен някое лице еднолично да ме представлява, да определя и договаря отстъпки от истинската цена на моята музика, без това да бъде съгласувано с мен.

Не желая повече да се допускат лица при явен конфликт на интереси да участват в Управителния съвет на Профон. 

Не приемам в УС на дружеството едновременно да участват представители на 2 фирми регистрирани на един и същ адрес.

Не съм съгласен отношенията на дружеството с чуждестранни организации да продължават да бъдат пренебрегвани, вместо да бъдат развивани.

ОСТАВКА!